Střižné elementy Strhovače DAYStrip

DAYStrip

Koncept strhovače s čelním opracováním nebo bez něj.

DAYStrip se nepoužívá pouze na klínech, nýbrž často také s ohledem na podmínky a požadavky namísto strhovacích desek jako spolehlivý strhovací systém, který brání vytažení plechu při vytahování střižníku.

V závislosti na kotevní desce je DAYStrip k dispozici v různých velikostech. DAYStrip dodáváme také jako polotovar, pokud si naši zákazníci přejí díl dokončit sami.

Tento strhovač vyniká spolehlivostí, dlouhou životností a vysokou strhovací silou. Výrobek je k dispozici ve třech různých velikostech, aby se shodoval s různými kombinacemi razníku a kotevní desky. Podle potřeb našich zákazníků je možné objednat také jako polotovar nebo jako hotový strhovač s vyříznutým otvorem či včetně 3D geometrie.

Všechny úhlové hodnoty se udávají z pohledu ve směru ražení. Je třeba dbát na to, aby úhel se uváděný v textu objednávky vždy vztahoval ke střižníku. U systému BallLock je montážní šroub, a tím i pojistná ploška proti otočení na DAYStripu, vždy umístěn ve směru kuličky. Pokud se uvádí jiný úhel, tak se vnější obrys bronz-grafitové vložky vždy otáčí společně s vyříznutým tvarem. Verzi, kdy by byl vyříznutý tvar pootočený vzhledem k vnějšímu plášti bronz-grafitové vložky, lze objednat pouze jako speciál na základě výkresu. Standardní úhly jsou odstupňovány po 15°. Úhly v mezipolohách je možno poptat.

Technické údaje

Polotovary vložek strhovače jsou k dispozici v délce 35 mm a 45 mm. Tyto vložky lze dodávat s 3D opracováním podle  dat zákazníka. Maximální boční zatížení nesmí překročit 15°! Ujistěte se, že parametr L2 neklesl pod povolené minimum.

Příklad objednání

  • Type
  • Diameter
  • P or P & W Dimensions
  • Angle