Elementy tłoczników DayCast DayCast

DayCast

Oferujemy następujące formowane rdzenie, rdzenie wkręcane i rdzenie wtykane:

 • z otworem chłodzącym
 • Rdzenie konturowe z otworem chłodzącym
 • bez szerokości w poprzek płaskowników
 • z szerokością klucza
 • z szerokością klucza i otworem do demontażu
 • bez szerokości klucza, z otworem do demontażu
 • Gotowe do montażu śruby daty
 • okrągłe, z otworem chłodzącym
 • wg DIN 1.1530
 • z zegarem daty wg DIN 1.1530
 • z gwintem wewnętrznym

Dalsze informacje są dostępne na życzenie.