Komponenty pro lisovací nástroje PICSY - zařízení pro odvod odpadu Děrovací vyhazovací jednotka PICSY

Děrovací vyhazovací jednotka PICSY

Nízkonákladové a překvapivě jednoduché řešení posunu odpadu a výlisků.

PICSY využívá existující kinetickou energii lisu na přesun odpadu a výlisků. Výsledkem je, že odpadá potřeba kabelů a hadic. Čas potřebný pro výměnu nástroje a údržbu je výrazně zredukován.

Popis funkce

Mechanizmus PICSY je poháněn prostřednictvím zavírání lisu. Jeho vertikální pohyb je přenesen převodem na horizontální uchycení žlabu, čímž ho posouvá vpřed. Dvě silné pružiny zabezpečí jeho rychlý posun zpět.

Žlab se posune rychle zpět, ale v důsledku setrvačnosti odpad resp. výlisky zůstávají na místě. Dalšími cykly jsou postupně dopraveny na požadované místo v nástroji.

Transport odpadů a hotových částí pomocí tiskového stroje

Prezentační video

Technické údaje

Jednotka

Objednací číslo
[kompletní jednotka]

Vlastnosti

PICSY Square L Typ

PCSQ-L70

Do zdvihu 70 mm
Větší díly – šířka nad 150 mm

PICSY Square M Typ

PCSQ-M40

Do zdvihu 40 mm
Středně velké díly – šířka do 150 mm

PICSY S Typ Vertikale Ausführung

PCS-S23

Do zdvihu 23 mm
Malé díly do šířky 50 mm

PICSY S Typ Horizontale Ausführung

PCT-S23

Do zdvihu 23 mm
Malé díly do šířky 50 mm